ms Malay en English

PIAGAM PELANGGAN

  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Permohonan Permit Hiburan
(sekiranya semua dokumen berkaitan lengkap)
20 minit
2 Menyedia Baucer Bayaran (Pembelian/Pembaikian)l 2 minggu
3 Pengesahan Sijil dan Dokumen 15 minit
4 Segala aduan / pertanyaan / maklumbalas / cadangan akan dijawab dalam tempoh masa 14 hari bekerja 14 hari bekerja

 

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Setiap emel yang diterima akan dihantar kepada pegawai yang bertanggungjawab 10 minit
2 Paparan pengemaskinian Portal Rasmi setelah menerima bahan 1 jam

 

B. BAHAGIAN PEMBANGUNAN

BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Pendaftaran Pemborong 15 minit selepas bayaran dibuat
2 Laporan penyiasatan dan anggaran untuk permohonan/cadangan projek 10 hari bekerja
3 Perlaksanaan projek kesejahteraan rakyat (KR) akan siap 4 minggu dari tarikh surat setuju terima
4 Urusan penyediaan Baucer Pembayaran kepada tuntutan kerja projek pembangunan 5 hari (termasuk lawatan bagi pengesahan projek)

 

C. BAHAGIAN TANAH

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Segala urusan permohonan pindah milik tanah dibawah Seksyen 120 KTN:-  
  Bagi kawasan di bawah kelulusan Ketua Jajahan 7 hari bekerja
  Bagi kawasan dibawah kelulusan pihak berkuasa negeri (MMK) 3 bulan
2 Permohonan tukar syarat akan diselesaikan:-  
  Bagi ubah syarat pertanian ke pertanian 1 bulan
  Bagi ubah syarat pertanian ke bangunan atau industri) 3 bulan
3 Permohonan pecah sempadan/bahagian/cantuman 3 bulan
4 Permohonan laporan status tanah (pertanian komersial, pengeluaran kayu balak, one stop centre (OSC) dan lombong) 1 minggu
5 Permohonan tunjuk sempadan 3 minggu
6 Permohonan serah balik tanah dan beri milik semula 1 bulan


UNIT PELUPUSAN

BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Pendaftaran permohonan milik tanah 30 minit
2 Pendaftaran permohonan T.O.L (sewa tanah kerajaan) 30 minit
3 Permohonan tarik balik deposit 1 jam

 

UNIT HASIL

BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Urusan pembayaran cukai tanah, deposit tanah dan lain-lain urusan bayaran 5 minit dari masa penyerahan bil
2 Segala urusan pembetulan maklumat dalam bil hasil tanah 5 minit


UNIT PENGUATKUASAAN

BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Permohonan Beli PlanP 1 jam
2 Permohonan Baru Permit Batu Batan 5 hari bekerja

 

UNIT PENDAFTARAN TANAH

URUSNIAGA

BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Pendaftaran Pindah Milik Tanah Untuk Satu Hakmilik Disertakan Dengan Dokumen Yang Lengkap  1 hari
2 Pendaftaran Gadaian dan Melepas Gadaian Hakmilik Tanah Disertakan Dengan Dokumen Yang Lengkap 1 hari
Cabutan/Carian Rasmi dan Urusan Beli Salinan Dokumen 15 minit
4 Pendaftaran Berkaitan Kaveat Atas Tanah Yang Disertakan Dengan Dokumen Yang Lengkap 2 jam
5 Permohonan Pendaftaran Pesaka Kecil (Daftar Fail) dan Pendaftaran Pindah Milik Tanah Melalui Pesaka Kecil Bagi Satu Hakmilik Dengan Disertakan Dokumen Yang Lengkap 1 jam
6 Permohonan Geran Tanah Yang Hilang (Daftar Fail) Disertakan Dengan Dokumen Yang Lengkap 1 jam
7 Urusan Mematikan Setem 5 minit
8 Urusan Pengambilan Geran Tanah Oleh Tuan Tanah 15 minit
9 Permohonan Perintah Jualan (Lelong) 2 jam
10 Menyelesaikan Urusan Pengeluaran Hakmilik Gantian 6 bulan
  • Kemaskini Terakhir: Ahad 26 Mei 2024.
© Hakcipta Terpelihara (2019) Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai
Data Permohonan dan Penyelesaian Urusan Tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Seluruh Negeri Kelantan
KELGOV PPST

Dasar Polisi