ms Malay en English

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2021 dikemaskini setiap bulan.

Pencapaian Piagam Pelanggan (Januari - Disember 2021) 


BAHAGIAN PENTADBIRAN

BIL

PERKARA

KUANTITI/MASA KESELURUHAN

KUANTITI/MASA MENGIKUT PIAGAM

PERATUSAN MENGIKUT PIAGAM

1

Kelulusan Permit Hiburan

1

1

100%

2

Lesen Motobot

0

0

100%

3

Maklumbalas Emel

30

30

100%

4

Kemaskini Portal Rasmi PTJPP

1/Minggu

1/Minggu

100%

5

Akuan Penerimaan Aduan

4

4

100%

6

Maklumbalas Aduan/Pertanyaan

14

14

100%


BAHAGIAN PEMBANGUNAN

BIL

PERKARA

KUANTITI/MASA KESELURUHAN

KUANTITI/MASA MENGIKUT PIAGAM

PERATUSAN MENGIKUT PIAGAM

1

Permohonan untuk mendapatkan kemudahan asas, perkhidmatan pembangunan fizikal dan rohani serta penyelenggaraan ssesuatu kerja

15 hari dari tarikh peruntukan

15 hari

100%

2

Baucer pembayaran bagi kerja yang melibatkan sebutharga / tender

30 hari dari tarikh penyempurnaan projek yang dilaksanakan

30 hari

100%

3

Baucer pembayaran bagi kerja yang melibatkan peruntukan dibawah 
RM 10,000.00

3 minggu dari tarikh penyempurnaan projek

3 minggu

100%

4

Permohonan bantuan industri kerja, kemudahan asas infrastruktur kemudahan asas pertanian, pembayaran rakyat miskin akan diangkat ke unit peyelarasan pembangunan, Pejabat Pembangunan, Pejabat SUK & agensi yang berkaitan

3 minggu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima

3 minggu

100%


BAHAGIAN TANAH

Unit Pendaftaran

BIL

PERKARA

KUANTITI/MASA KESELURUHAN

KUANTITI/MASA MENGIKUT PIAGAM

PERATUSAN MENGIKUT PIAGAM

1

Pendaftaran rasmi & Urusniaga

848

848

100%

2

Carian rasmi & Persendirian

1408

1408

100%

3

Pendaftaran Hakmilik Sementara

416

416

100%

4

Pendaftaran Pesaka

285

285

100%

5

Pendaftaran Hakmilik Kekal

647

647

100%

 

Unit Hasil

BIL

PERKARA

KUANTITI/MASA KESELURUHAN

KUANTITI/MASA MENGIKUT PIAGAM

PERATUSAN MENGIKUT PIAGAM

1

Bilangan Hak Milik Dikenakan Cukai

38,733

26,406

68.17%

2

Tunggakan Cukai Tanah

4,650

518

11.14%

3

Tunggakan Denda

4,650

393

8.45%

4

Deposit

27,645

1,714

6.20%

5

Notis 6A

1,595

612

38.37%


Unit Pembangunan Tanah

BIL

PERKARA

KUANTITI/MASA KESELURUHAN

KUANTITI/MASA MENGIKUT PIAGAM

PERATUSAN MENGIKUT PIAGAM

1

* Tukar Syarat Tanah Pertanian
- Bangunan dan Perusahaan

3 - 4 Bulan
6 - 7 Bulan

2 - 3 Bulan
4 - 5 Bulan

75%
72%

2

* Pecah Sempadan / Bahagian / Cantuman

2 - 3 Bulan

3 - 4 Bulan

100%

3

* Permohonan Ubah Syarat dan Pecah Sempadan Serentak

2 - 3 Bulan

2 - 3 Bulan

100%

4

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 120 KTN 1965

  • Kelulusan PTJ
  • Kelulusan Exco

1 Bulan
3 - 4 Bulan

1 Bulan
3 - 4 Bulan

100%
100%

5

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 104 ETK 1938

3 - 4 Bulan

3 -4 Bulan

100%

6

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah di bawah Sek. 13A ERM 1930

3 - 4 Bulan

3 -4 Bulan

100%

7

Gantian Hilang / Rosak

  • Hakmilik PTJ
  • Hakmilik Pendaftar

4 - 5 Bulan
7 - 8 Bulan

3 Bulan
3 Bulan

60%
38%

8

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

3 Minggu

3 Minggu

100%

Tempoh Masa bergantung kepada Lapuran Pen. Pegawai Tanah


Unit Pelupusan Tanah

BIL

PERKARA

KUANTITI/MASA KESELURUHAN

KUANTITI/MASA MENGIKUT PIAGAM

PERATUSAN MENGIKUT PIAGAM

1

Permohonan Milik Tanah Berancang
- Pengeluaran Hakmilik Sementara (QT) 1 Bulan

6 Bulan
1 Bulan

6 Bulan
1 Bulan

100%
100%

2

Pendaftaran permohonan Milik Tanah

20 - 30 Minit

20 - 30 Minit

100%

3

Penyediaan Kertas Untuk Pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) Permohonan Milik Tanah sehingga keputusan dikeluarkan

9 Bulan

9 Bulan

100%

4

Permohonan Perlanjutan Tempoh Pajakan Tanah (99 Tahun, 30-60 Tahun)

3 Bulan

3 Bulan

100%

  • Kemaskini Terakhir: Ahad 26 Mei 2024.
© Hakcipta Terpelihara (2019) Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai
Data Permohonan dan Penyelesaian Urusan Tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Seluruh Negeri Kelantan
KELGOV PPST

Dasar Polisi