ms Malay en English

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

OBJEKTIF BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 • Memberi perkhidmatan yang sempurna dalam mengurus majlis dan  keraian, perayaan  diperingkat jajahan.
 • Memastikan keselamatan pegawai dan kakitangan berada dalam keadaan selamat.
 • Menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada pelanggan dalaman dan luaran supaya kehendak-kehendak mereka dapat dicapai.
 • Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan  termasuk penggawa dan penghulu.
 • Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pentadbiran kewangan termasuk mengurus semua tuntutan bayaran elaun perjalanan, gaji, pembelian bekalan dan inventori dan perkhidmatan serta menyediakan rekod.
 • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat  Jajahan
 • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, server dan lain-lain yang berkaitan.
 • Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
 • Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.
 • Mewujudkan jentera Pentadbiran Jajahan yang cekap, cemerlang dan berkualiti.
 • Mempertingkatkan sistem pembangunan teknologi informasi yang bersepadu.
 • Menguruskan dan mewakili hal-hal keselamatan.

 

OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat Jajahan
 • Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib.
 • Mengurus segala cuti, menyedia dan memproses dokumen persaraan.
 • Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tenang dasar dan peraturan kerja semasa.
 • Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan Dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM).

 

OBJEKTIF UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat  Jajahan
 • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, server dan lain-lain yang berkaitan.
 • Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
 • Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.

 

OBJEKTIF UNIT KERAIAN

 • Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung.
 • Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di Jajahan

 

OBJEKTIF UNIT KESELAMATAN

 • Membantu BKN Jajahan  sebagai S/U Keselamatan Jajahan Dan S/U Pengurusan Dan Bantuan Bencana Jajahan.
 • Merancang dan melaksanakan kempen-kempen bersama dengan agensi berkaitan.
 • Kemaskini Terakhir: Isnin 24 Jun 2024.
© Hakcipta Terpelihara (2019) Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai
Data Permohonan dan Penyelesaian Urusan Tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Seluruh Negeri Kelantan
KELGOV PPST

Dasar Polisi