ms Malay en English

BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

Bahagian Pembangunan Tanah


Kaunter Unit Pendaftaran

 • Mengeluarkan Surat Hakmilik
 • Gadaian dan melepas gadaian
 • Kaveat
 • Lien
 • Cabutan Tanah
 • Carian Rasmi Persendirian
 • Salinan Sah Dokumen
 • Pendaftaran Dan Pengeluaran QT
 • Pengeluaran Hakmilik Tanah Termasuk Negeri HS(1) Geran

 

Kaunter Unit Hasil

 • Memungut Segala Jenis Hasil Yang Di Bayar Oleh Pelanggan 
  (Perlu Kemukakan Resit Sebelum Pembayaran Dibuat)


Kaunter Unit Tanah

 • Permohonan Milik Tanah
 • Harta Pesaka
 • Tol : 
  1. Permit Batu Batan
  2. Permit Batu Pasir
 • Deposit Tanah
 • Menguruskan Kes-Kes Untuk: 
  1. Ubah Syarat Tanah
  2. Pecah Sempadan
  3. Penyataan / Catuan
  4. Lain-Lain Kes Di Bawah Kanun Tanah Negara 120, 104 dan 13A
  5. Permohonan Hakmilik Sambungan
  6. Permohonan Lelong Dan Lain-Lain
 • Kemaskini Terakhir: Rabu 30 Ogos 2023.
© Hakcipta Terpelihara (2019) Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai
Data Permohonan dan Penyelesaian Urusan Tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Seluruh Negeri Kelantan
KELGOV PPST

Dasar Polisi