ms Malay en English

Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions

Maklumat umum mengenai agensi

Nama         :  Yusran Bin Abdullah
Jawatan     : Pegawai Eksekutif
Tel             : 09 - 966 6393 / 09 - 966 6963
Fax            : 09 - 966 7060
Laman web : www.ptjkk.kelantan.gov.my
Emel          : ptjkk(@)kelantan.gov.my

Maklumat mengenai perkhidmatan agensi

S1:  Apakah Seksyen 120 KTN?
J1:  Pengenaan Syarat-Syarat nyata dan sekatan-sekatan kepentingan apabila pemberimilikan dibuat di bawah Akta ini.

S2: Bagaimana untuk membuat permohonan ini?
J2 : i) Pemohon perlu mengisi borang permohonan pindahmilik dengan lengkap yang telah disediakan di Pejabat Tanah.

ii) pemohon perlu sediakan dokumen yang diperlukan seperti

a)      Salinan kad pengenalan tuan tanah / bakal penerima

b)      Salinan sijil lahir tuan tanah / bakal penerimamilik

c)      Salinan Geran Tanah

d)      Cabutan Hakmilik tanah

e)      Salinan resit hasil terkini

S3 : Berapakah bayaran yang diperlukan untuk permohonan ini?
J3:  Memfail        -RM 20.00
Notis             -RM 6.00 per Orang
Deposit Sijil   -RM 60.00 per lot

S4 : Berapa lamakah proses untuk mendapat kelulusan?
J4 : Proses kelulusan Pentadbir Tanah Jajahan dianggarkan 2 minggu jika tiada halangan manakala kelulusan oleh Pengarah Tanah Dan Galian (PTG) / MMK selama 2 bulan.

S5 : Setelah mendapat kelulusan apakah langkah seterusnya?
J5 :  Setelah mendapat kelulusan, pemohon diberi sijil kelulusan EXCO dan seterusnya pemohon  perlu membawa sijil tersebut ke kaunter pendaftaran untuk memindah milik dengan mengisi borang 14A.

Nama         :  Encik Toha
Jawatan     :  Pembantu Tadbir (Tanah)
Tel             : 09 - 966 6393 / 09 - 966 6963
Fax            : 09 - 966 7060
Laman web : www.ptjkk.kelantan.gov.my
Emel          : ptjkk(@)kelantan.gov.my

Permohonan Sijil Carian Persendirian, Rasmi dan Salinan Sah Hakmilik boleh didapati di kaunter carian di Unit Pendaftaran. Untuk permohonan tersebut dikenakan bayaran sebanyak RM30.00 untuk setiap satu hakmilik dan Sijil Carian Persendirian dikenakan bayaran RM20.00 untuk setiapatu hakmilik.

Nama         : Encik Toha
Jawatan     :  Pembantu Tadbir (Tanah)
Tel             : 09 - 966 6393 / 09 - 966 6963
Fax            : 09 - 966 7060
Laman web : www.ptjkk.kelantan.gov.my
Emel          : ptjkk(@)kelantan.gov.my

  • Kemaskini Terakhir: Ahad 26 Mei 2024.
© Hakcipta Terpelihara (2019) Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai
Data Permohonan dan Penyelesaian Urusan Tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Seluruh Negeri Kelantan
KELGOV PPST

Dasar Polisi